was successfully added to your cart.

Het belang van bewegwijzering

By september 13, 2019werk

Het belang van bewegwijzering

Hoe zou het verkeer er eigenlijk uitzien zonder deugdelijke bewegwijzering? De betekenis wordt nogal eens onderschat, want zonder goede bewegwijzering voor fietsers en het gemotoriseerde verkeer, zou het aantal ongevallen in elk geval toenemen. Zoveel is wel zeker, zeker als bewegwijzeringsborden niet goed leesbaar zou zijn.

Ook openbare gebouwen hebben hun eigen bewegwijzering

Bewegwijzering heb je in de vorm van gestandaardiseerde wegwijzers voor het wegverkeer, terwijl er ook binnen gemeenten een speciale manier van bewegwijzering toegepast wordt voor de aanduiding van bijvoorbeeld industrieterreinen en bezienswaardigheden.  Ook de wat grotere en openbare gebouwen hebben bewegwijzeringsborden, net zoals fietsers en wandelaars een eigen bewegwijzering hebben. Bovendien worden bewegwijzeringsborden ook vanuit toeristisch oogpunt nogal eens gebruikt.

Zo blijven de centra van grotere plaatsen en steden  toegankelijk

Met name voor de veiligheid in het wegverkeer is goede bewegwijzering uitermate belangrijk. Stel je eens voor dat de verschillende borden niet leesbaar zijn en mensen bovenop de rem moeten om de inhoud van de borden tot zich te nemen. Goede wegwijzers moeten er bovendien voor zorgen dat de centra van grotere steden en plaatsen niet verstopt raken. Voor de navigatiesystemen die je in auto’s vindt zijn de plaatsnamen en de weg- en afritnummers belangrijk. Die moeten dus altijd overeenkomen. Wegwijzers worden vaak gebruikt als bevestiging dat men op de goede weg is, minder daadwerkelijk als wegwijzer. Slechts zelden worden verkeersdeelnemers nog verrast door een afslag naar links en rechts.

Wit op blauw en groen op wit

In de landen om ons heen worden net als in eigen land gewerkt met kleurcodes om het type weg aan te geven. Wit op blauw is in Nederland speciaal voor het algemene verkeer.  De kleuren zwart en wit daarentegen worden gebruikt  voor gebieden die geen plaatsnamen zijn en rood op wit is zoals genoegzaam bekend de kleuren waarmee fietsers en bromfietsers de weg gewezen wordt. Landelijke fietsroutes worden vaak in groen op een witte achtergrond geplaatst.

Afrit aanduidingen worden vaak verschillende keren herhaald

Is er in ons land sprake van een omleiding, dan wordt vaak gebruik gemaakt van fel gekleurde borden die er tijdelijk staan. Wat betreft de bewegwijzering probeert men op de snelwegen afrit aanduidingen meerdere keren te herhalen. Ook vanwege de snelheden kun je als automobilist best eens een bord en zo ook de afslag missen. Bewegwijzering wordt toch al vaker herhaald op de Nederlandse wegen.

Van ANWB, Rijkswaterstaat tot de Nationale Bewegwijzeringsdienst

Tot 2004 was de ANWB voor het overgrote deel verantwoordelijk voor de aanleg en het ontwerpen van de wegwijzers voor het Nederlands verkeer. Vanaf 2004 nam Rijkswaterstaat het over; zij schakelden op hun beurt Tebodin in voor het produceren van de bewegwijzeringsborden.  De Nationale Bewegwijzeringsdienst is sinds 2013 de coördinator en stemt met de wegbeheerders af wat de uniforme bewegwijzering voor een bepaald gebied of voor een bepaald type weg moet worden. Zonder goede bewegwijzering zou de situatie op de Nederlandse wegen er heel anders uitzien, Minder overzichtelijk vooral en dus gevaarlijker en een grotere kans op ongelukken. Onderschat daarom het belang van de wegwijzers niet.

thegooddude

Author thegooddude

More posts by thegooddude

Leave a Reply